بیمارستان

مدیر اسکن و شاخص، ارائه دهنده بهره وری را در بیمارستان بیومانت

بیمارستان بیومانت یک بیمارستان آموزشی بزرگ دانشگاهی است که در ۵ کیلومتری شمال مرکز شهر دوبلین واقع شده است.  این بیمارستان ضمن مراقبت از بیماران ویژه با بیش از ۳،۰۰۰ پرسنل ، در ۵۴ تخصص پزشکی به جامعه محلی با حدود ۲۹...