ترانسفوماتور

904cf04bd99b7fdec4c9f8755ddb6a17_XL

مروری بر مسئله پایش سیم پیچی ترانسفورماتور قدرت جهت تشخیص جابجایی محوری و تغییر شکل شعاعی

چکیده ترانسفورماتورهای قدرت یکی از گرانترین اجزاء سیستم قدرت محسوب می­شوند. تشخیص به موقع خطاهای به وجود آمده در ترانس می­تواند از خروج ناخواسته آن و تحمیل هزینه­های تعمیرات و خاموشی جلوگیری نماید. در این مقاله گزیده­...