داستان های موفق

پایش وضعیت ترانسفورماتورهای قدرت مبتنی بر روش پیشنهادی احتمالاتی – فازی

چکیده

ترانسفورماتورهای قدرت از المان­های حساس و با ارزش شبکه برق به شمار می­آیند. ارزیابی هرچه دقیق­تر این المان­ها از اهمیت خاصی برخوردار است. یکی از چالش­های موجود در این حوزه، تعدد پارامترهای قابل ارزیابی این المان می­باشد. این پارامترها عمدتا مبتنی بر نتایج تحلیل گازی و شیمیایی هستند. در این مقاله با استفاده از داده­های واقعی اندازه­گیری شده از ترانسفورماتورهای با محدوده ولتاژی و ظرفیت­های متفاوت، ارتباط مابین پارامترهای رایج عیب­ یابی ترانسفورماتور تعیین شده است. به منظور افزایش دقت، پارامترهای بهینه حداقلی جهت پایش وضعیت ترانسفورماتور تعیین می­شوند. در ادامه با ارائه یک توصیف احتمالاتی بر داده­های مرتبط با عملکرد سالم ترانسفورماتورها، محدوده عملکرد منطبق با واقعیت این پارامترها تعیین خواهد شد. در نهایت با پیشنهاد یک الگوریتم کارای هوشمند مبتنی بر سیستم­های فازی، وضعیت ترانسفورماتور مورد ارزیابی قرار می­گیرد.

دانلود کامل مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *