داستان های موفق

تحلیل نیروهای الکترومغناطیسی ترانسفورماتور اُوال با استفاده از آنالیز سه بعدی اجزای المان محدود

چکیده

ترانسفورماتور توزیع با سیم پیچی اُوال در ردیف توان­های کم، به عنوان ترانس بهینه مطرح می­گردد. زیرا مقدار آهن و مس مصرفی آن کاهش می­یابد که این امر منجر به کم شدن تلفات این نوع ترانسفورماتور نسبت به ترانس سیلندری می­گردد. اما با توجه به تغییر شکل مقطع این ترانس از دایره به بیضی باید نیروهای الکترومغناطیسی آن تحلیل گردد. در مقالات روش­های مختلفی برای محاسبه­ی نیروهای الکترومغناطیسی ترانسفورماتور سیلندری استفاده شده است. اما در خصوص ترانس اُوال تاکنون تحلیلی بر روی نیروهای الکترومغناطیسی آن انجام نشده است، بدین جهت در این مقاله به مطالعه­ی نیروهای این ترانس پرداخته شده و با مقدار نیروهای ترانسفورماتور سیلندری مقایسه گردیده است. این نیروها در دو حالت کارنرمال و اتصال کوتاه سه فاز متقارن با استفاده از روش اجزای المان محدود در محیط سه بعدی و توسط نرم افزار ۱۳.Maxwell V تحلیل شده­اند. در این روش، بردار پتانسیل مغناطیسی، چگالی شار و نیروهای الکترومغناطیسی محاسبه می­گردند.

دانلود کامل مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *