مشتری

همکاری با فناوری ارائه دهنده کمک به رشد شرکت تولیدی ایری در قرن ۲۱

شرکت برمن ملافه ، از سال ۱۹۱۲ فعالیت خود را آغاز کرده است. اما هنگامی که این تولید کننده تشک در دهه ۱۹۵۰ تولید لنت های پزشکی را آغاز کرد ، متوجه نیاز به راه حل های فن آوری کارآمد برای حفظ کارخانه های خود شد. عملیات در ۶۰...