مزایا

نکاتی برای تبدیل نیروی کار خود به یک خط مقدم امنیتی

دانلود کتاب الکترونیکی امنیت سایبری موضوعی است که دائماً در ذهن ما در واحد واقع می شود. این امر به این دلیل است که طبق گفته های بلومبرگ ، مسائل مربوط به امنیت سایبری بطور متوسط سالانه ۴۰۰ میلیارد دلار شرکت را هزینه می کن...