ترانسفورماتور

قیمت_پروفیل_مستطیل-1030x749

شبیه سازی و تعیین دمای نقطه داغ ترانسفورماتور با ملاحظه بر تأثیر پروفیل بار و شرایط محیطی

چکیده دمای نقطه داغ، یکی از پارامترهای مهم و کلیدی در تعیین عمر عایقی ترانسفورماتور می­باشد دمای نقطه داغ ترانسفورماتور به دمای محیط، دمای بالای روغن و دمای سیم پیچ بستگی دارد. همچنین دمای نقطه داغ سیم پیچ تابعی از سر...

tertiary-winding

تخمین پارامترهای مدار معادل ترانسفورماتور سه سیم پیچه با استفاده از الگوریتم تکاملی رقابت استعماری

چکیده در این مقاله با استفاده از الگوریتم تکاملی رقابت استعماری پارامترهای مدار معادل ترانسفورماتور سه سیم پیچه تخمین زده می­شود، برای تخمین پارامترهای ترانسفورماتور از اطلاعات ترانس تحت بار مانند ولتاژ اعمالی، جریان ...

روغن-ترانس1

ارزیابی وضعیت ترانس با استفاده از آنالیز گازهای محلول در روغن (DGA)

چکیده آنالیز گازهای حل شده در روغن یکی از روش­های اصلی مانیتورینگ ترانسفورماتور می­باشد. با بررسی گازهای حل شده در روغن و شناخت ارتباط انواع عیوب با گازهای تولیدی در اثر آنها می­توان عیب احتمالی ترانس را تخمین زد. در ...

129

تجربه طراحی و ساخت ترانسفورماتور تغذیه قطارهای مترو تهران

مقدمه صنعت برق امروزه جزو ارکان زندگی بشر بوده بنحویکه میزان تولید و مصرف انـرژی الکتریکـی بعنوان یکی از شاخصهای توسعه یافتگی جوامع بشری محسوب میگردد و ترانسفورماتور نیـز یکـی از مهمترین تجهیزات در شبکه های برق است . ...

40639_832

تأثیر وصل راکتور بر ترانسفورماتورهای قدرت

چکیدهراکتور شانت با مصرف توان راکتیو تولید شده توسط خازنهای خط باعث میشود که ولتاژ درمحل نصب راکتور و در نتیجه در کل طول خط کاهش یابد و به این ترتیب به بهبود تنظیم ولتاژ درشبکه کمک مینماید. با توجه به تغییر الگوی بار در ...