برای کسب اطلاعات بیشتر و یا خرید انواع کفشک با کارشناسان آرکا ترانس تماس بگیرید.

کفشک ترانسفورماتور

کفشک بخشی از اتصالات ورودی و خروجی ترانسفورماتورهای توزیع تا ظرفیت ۸۰۰ کیلوولت آمپر می باشد. کفشک ها اتصال ایمن کابل یا هادی ورودی و خروجی ترانسفورماتورها به میل بوشینگ ترانسفورماتور را فراهم می سازند. به دلیل خواص مکانیکی و قابلیت رسانایی الکتریکی خوب فلز برنج، از آنها در ساخت کفشک ترانس ها استفاده می شود. عدم آسیب بوشینگ حین باز و بست های مکرر در تعمیر و سرویس ترانسفورماتور، ایجاد اتصال قوی و مطمئن و در نتیجه کاهش تلفات در محل اتصال از ویژگی های کفشک ترانسفورماتورها می باشد.

تصاویر زیر دو نمونه کفشک متصل به بوشینگ های پرسلین و رزینی ترانسفورماتورها را نمایش می دهد: