برای کسب اطلاعات بیشتر و یا خرید انواع کفشک با کارشناسان آرکا ترانس تماس بگیرید.

چرخ ترانس - چرخ ترانسفورماتور

چرخ ترانس

بــر مبنای سفارش مشتری در هر توانی از ترانسفورماتور چــرخ قابل نصب می باشد ولی در ترانسفورماتورهای استاندارد از توان ۴۰۰ کیلو ولت آمپر و بالاتر به چرخ ترانس به طور پیش فرض نصب می گردد.