داستان های موفق

مدیر اسکن و شاخص، ارائه دهنده بهره وری را در بیمارستان بیومانت

بیمارستان بیومانت یک بیمارستان آموزشی بزرگ دانشگاهی است که در ۵ کیلومتری شمال مرکز شهر دوبلین واقع شده است.  این بیمارستان ضمن مراقبت از بیماران ویژه با بیش از ۳،۰۰۰ پرسنل ، در ۵۴ تخصص پزشکی به جامعه محلی با حدود ۲۹...

همکاری با فناوری ارائه دهنده کمک به رشد شرکت تولیدی ایری در قرن ۲۱

شرکت برمن ملافه ، از سال ۱۹۱۲ فعالیت خود را آغاز کرده است. اما هنگامی که این تولید کننده تشک در دهه ۱۹۵۰ تولید لنت های پزشکی را آغاز کرد ، متوجه نیاز به راه حل های فن آوری کارآمد برای حفظ کارخانه های خود شد. عملیات در ۶۰...