داستان های موفق

تجارب عملی بررسی اشکال Hot Spot یک ترانس قدرت نیروگاهی

چکیده

در این مقاله تجارب عملی و مطالعات انجام شده در رابطه با اشکال رشد گازهای محلول در روغن ترانس ناشی از وجود عیب HOT SPOT در ترانسفورماتور قدرت واحد شماره ۲ نیروگاه شازند و اقدامات انجام شده طی دو مرحله بازدید از داخل ترانس برای تشخیص عیب و محل آن گردآوری شده است همچنین ساختمان ترانس ­های قدرت نیروگاهی به ویژه ترانس­های روسی و اکراینی برای کم کردن تلفات شار پراکنده که می­تواند در مواردی سبب تشکیل گاز در روغن ترانس گردد مورد بررسی قرار می­گیرد.

دانلود کامل مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *