وبلاگ 2 آرکا

نمونه دیگری از پوسته وبلاگ

دسته بندی نشده

تست تست

43052_232
داستان های موفق

پایش وضعیت ترانسفورماتورهای قدرت مبتنی بر روش پیشنهادی احتمالاتی – فازی

قیمت_پروفیل_مستطیل-1030x749
داستان های موفق

شبیه سازی و تعیین دمای نقطه داغ ترانسفورماتور با ملاحظه بر تأثیر پروفیل بار و شرایط محیطی

imضages
داستان های موفق

تجارب عملی بررسی اشکال Hot Spot یک ترانس قدرت نیروگاهی

im1ages
داستان های موفق

تحلیل نیروهای الکترومغناطیسی ترانسفورماتور اُوال با استفاده از آنالیز سه بعدی اجزای المان محدود

tertiary-winding
داستان های موفق

تخمین پارامترهای مدار معادل ترانسفورماتور سه سیم پیچه با استفاده از الگوریتم تکاملی رقابت استعماری

روغن-ترانس1
داستان های موفق

ارزیابی وضعیت ترانس با استفاده از آنالیز گازهای محلول در روغن (DGA)

129
داستان های موفق

تجربه طراحی و ساخت ترانسفورماتور تغذیه قطارهای مترو تهران

hefazat.transformator
داستان های موفق

تبیین اصول تشخیص اتصال حلقه در ترانسفورماتورهای قدرت توسط تست تقسیم شار مغناطیسی همراه با انجام آزمایش ومدلسازی به روش عناصر محدود

904cf04bd99b7fdec4c9f8755ddb6a17_XL
داستان های موفق

مروری بر مسئله پایش سیم پیچی ترانسفورماتور قدرت جهت تشخیص جابجایی محوری و تغییر شکل شعاعی